Trang web này hiện đang trong quá trình thử nghiệm, các trang đang được thử nghiệm và cải thiện, các chỗ nghỉ có thể chưa sẵn sàng để đặt phòng.

Điều khoản sử dụng

 

Điều khoản sử dụng Flow

Các Điều khoản Sử dụng này áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng các ứng dụng di động, trang web và trang web dành cho thiết bị di động (gọi chung là “Ứng dụng Flow”) do Flow Travel Technology Limited sở hữu, điều hành hoặc cung cấp (sau đây gọi là “Flow”, “Chúng tôi”, hoặc “Của chúng tôi”), cũng như tất cả các yêu cầu đặt phòng được thực hiện thông qua Ứng dụng Flow. Thuật ngữ "Công ty Flow" dùng để chỉ chung Flow, các công ty con và công ty liên kết của chúng tôi (bao gồm cả Flow Entertainment Company Limited). Thuật ngữ “Đối tác Flow” đề cập đến bất kỳ trang web được liên kết, đồng thương hiệu và / hoặc được liên kết nào mà Thông qua đó, Flow cung cấp liên kết, nội dung hoặc dịch vụ. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng Flow, thực hiện bất kỳ yêu cầu đặt phòng nào thông qua Ứng dụng Flow hoặc liên hệ với các đại lý hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, bạn đồng ý chấp nhận Điều khoản sử dụng này và Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các Điều khoản sử dụng này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng Flow, thực hiện bất kỳ đặt phòng nào thông qua Ứng dụng Flow hoặc liên hệ với các đại lý hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Bằng cách chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này, bạn tuyên bố rằng bạn là người đủ tuổi chịu trách nhiêm pháp lý và có đủ năng lực để tham gia vào một hợp đồng pháp lý.

 

Sử dụng ứng dụng Flow

Với điều kiện là bạn sử dụng Ứng dụng Flow, bạn cam kết cung cấp email, bưu chính và / hoặc các chi tiết liên hệ khác đúng và chính xác cho Flow và xác nhận rằng Flow có thể sử dụng các thông tin chi tiết này để liên hệ với bạn trong trường hợp điều này chứng minh là cần thiết.

 

Nội dung và thông tin trên Ứng dụng Flow (bao gồm, nhưng không giới hạn, giá cả và tính khả dụng của các dịch vụ du lịch), cũng như cơ sở hạ tầng được sử dụng để cung cấp nội dung và thông tin đó, là độc quyền của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp và nhà cung cấp của chúng tôi. bạn đồng ý không:

 

    1. sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh, chuyển nhượng hoặc bán hoặc bán lại bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào thu được từ Ứng dụng Flow;

    2. sử dụng Ứng dụng Flow hoặc nội dung của chúng cho bất kỳ mục đích thương mại không được phép;

    3. đặt chỗ các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến du lịch hoặc các sản phẩm khác trên Ứng dụng Flow với mục đích bán lại;

    4. thực hiện bất kỳ đặt phòng đầu cơ, sai lệch hoặc gian lận hoặc bất kỳ đặt phòng nào với dự đoán nhu cầu;

    5. truy cập, giám sát hoặc sao chép bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào của Ứng dụng Flow bằng cách sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu gọn nào, máy quét hoặc các phương tiện tự động khác hoặc bất kỳ quy trình thủ công nào cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;

    6. vi phạm các hạn chế trong bất kỳ tiêu đề loại trừ rô bốt nào trên Ứng dụng Flow hoặc bỏ qua hoặc phá vỡ các biện pháp khác được sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Ứng dụng Flow;

    7. thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt, hoặc có thể áp đặt, theo quyết định của chúng tôi, một tải trọng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng đối với cơ sở hạ tầng của chúng tôi;

    8. liên kết sâu đến bất kỳ phần nào của Ứng dụng Flow (bao gồm, nhưng không giới hạn, đường dẫn mua bất kỳ dịch vụ du lịch nào) cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi; hoặc

    9. "frame", "mirror" hoặc kết hợp bất kỳ phần nào của Flow Apps vào bất kỳ trang web nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

 

Nếu Flow nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản sử dụng này (bao gồm nhưng không giới hạn nếu bạn đã đặt phòng nhiều lần trên Ứng dụng Flow và Flow xem xét (hành động hợp lý) rằng bất kỳ đặt phòng nào như vậy là nhằm mục đích bán lại) hoặc đặt phòng hoặc tài khoản của bạn có dấu hiệu gian lận, lạm dụng hoặc hoạt động đáng ngờ, Flow có thể hủy bỏ bất kỳ yêu cầu đặt phòng nào được liên kết với tên, địa chỉ email hoặc tài khoản của bạn và đóng bất kỳ tài khoản Flow nào được liên kết. Nếu các đặt phòng bị hủy như vậy là đặt phòng không hoàn tiền, Flow có quyền không hoàn tiền cho bạn đối với các đặt phòng đã hủy. Ngoài ra, chúng tôi có thể xác minh (tức là ủy quyền trước) thẻ tín dụng của bạn. Nếu bạn đã thực hiện bất kỳ hoạt động gian lận nào, Flow có quyền thực hiện bất kỳ hành động pháp lý cần thiết nào và bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những tổn thất về tiền bạc đối với Flow, bao gồm cả chi phí kiện tụng và thiệt hại. Để phản đối việc hủy đặt phòng hoặc đóng băng hoặc đóng tài khoản, vui lòng liên hệ với các đại lý hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

 

Đặt phòng

Ứng dụng Flow là một phần của nền tảng trực tuyến hỗ trợ đặt phòng khách sạn, ký túc xá và tài sản thương mại (gọi chung là “Địa điểm”) để sử dụng không gian của họ vào ban ngày và qua đêm. Chúng tôi không cung cấp, sở hữu hoặc điều hành bất kỳ chỗ ở hoặc tài sản nào.

Khi đặt phòng, bạn có trách nhiệm tiết lộ cho Địa điểm biết bất kỳ yêu cầu hoặc cơ sở vật chất đặc biệt nào mà bạn hoặc thành viên của bên bạn có thể cần do bất kỳ điều kiện hoặc tình trạng y tế nào dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi bạn đặt phòng bằng Ứng dụng Flow, bạn đưa ra đề nghị đặt phòng trước với mức giá được liệt kê cho việc đặt phòng đó cũng như các điều khoản và điều kiện khác được nêu trên Ứng dụng Flow. Đây sẽ trở thành một hợp đồng ràng buộc được hình thành theo các Điều khoản Sử dụng này khi được Địa điểm chấp nhận. Địa điểm có trách nhiệm cung cấp cho bạn việc sử dụng không gian của họ và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc hoàn thành, chất lượng, số lượng hoặc sự phù hợp cho mục đích sử dụng đã hoặc có thể được đặt phòng qua Ứng dụng Flow.

Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi có quyền và toàn quyền quyết định từ chối hoặc hủy đặt phòng trong những trường hợp ngoại lệ và sẽ thông báo cho bạn về việc từ chối hoặc hủy bỏ qua email / điện thoại tới địa chỉ / số điện thoại bạn đã cung cấp khi thực hiện Đặt phòng. Các lý do điển hình để từ chối hoặc hủy đặt phòng bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Nhà cung cấp địa điểm hoặc (các) yêu cầu của Đối tác Flow, việc bán lại thực tế hoặc nghi ngờ các Địa điểm đã đặt qua Ứng dụng Flow trên cơ sở cá nhân hoặc hàng loạt mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi (“ Bán lại ”), vi phạm Điều khoản sử dụng này, các sự kiện bất khả kháng, cấm vận thương mại hoặc kinh tế, cấm vận, hạn chế pháp lý, (nghi ngờ) gian lận hoặc trộm cắp, hoạt động tội phạm bị nghi ngờ, đặt phòng đáng ngờ, việc bạn gửi thông tin sai lệch hoặc sai, thanh toán các vấn đề về công cụ, hành vi không phù hợp, đe dọa, lăng mạ, bạo lực, từ chối cung cấp thông tin, trở ngại thực tế, vấn đề giao tiếp, lỗi rõ ràng, lịch sử, danh sách đen của chính phủ hoặc tổ chức quốc tế, v.v. Nếu đặt phòng của bạn bị Flow từ chối hoặc hủy bỏ và một khoản thanh toán có đã được thực hiện, bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại trên tổng giá trị đặt phòng, (ngoại trừ trường hợp Bán lại trái phép hoặc trong bất kỳ trường hợp thích hợp nào khác suc h như việc sử dụng trái phép các Ứng dụng Flow, lạm dụng đặc quyền của người dùng, lạm dụng chức năng hủy miễn phí (xem bên dưới) hoặc có cách thức không phù hợp trong việc sử dụng Ứng dụng Flow và việc sử dụng như vậy có hại cho chúng tôi. tổng giá trị đặt phòng hoặc bất kỳ phần nào trong đó là không chính đáng). Chúng tôi cũng có quyền cấm người dùng (“danh sách đen”) khỏi Ứng dụng Flow, trên cơ sở vĩnh viễn hoặc tạm thời, theo quyết định của chúng tôi. Bất kỳ người dùng nào trong danh sách đen như vậy không được cố gắng sử dụng Ứng dụng Flow dưới bất kỳ tên nào khác hoặc thông qua bất kỳ người dùng nào khác.

Nếu chúng tôi nghi ngờ hoặc phát hiện ra rằng bạn có liên quan đến bất kỳ hoạt động hoặc hành vi nào mà theo quyết định riêng của chúng tôi là "lạm dụng chức năng hủy miễn phí" (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thực hiện nhiều đặt phòng mà không có ý định đăng ký và yêu cầu hủy miễn phí trong một khoảng thời gian ngắn), chúng tôi có quyền trì hoãn hoặc từ chối xử lý các yêu cầu hủy đó (mặc dù các đặt phòng đó được đánh dấu là đặt phòng miễn phí có thể hủy hoặc hoàn lại) và / hoặc hạn chế quyền hủy miễn phí của bạn bất kỳ đặt phòng có thể hủy hoặc hoàn lại miễn phí nào được thực hiện sau đó.

 

Điều kiện đặt phòng, hủy, vắng mặt và các yêu cầu đặc biệt

Mọi đặt phòng tại Địa điểm thông qua Ứng dụng Flow đều là dứt điểm. Khi đặt phòng, bạn đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền như đã quy định cho việc đặt phòng trong Ứng dụng Flow và đồng ý với các điều kiện đặt phòng (bao gồm chính sách hủy và vắng mặt áp dụng cho đặt phòng đó) và bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào (chuyển nhượng) của Địa điểm có thể áp dụng cho đặt phòng của bạn hoặc trong thời gian lưu trú của bạn, bao gồm cả các dịch vụ được cung cấp và / hoặc sản phẩm do Địa điểm cung cấp. Đối với các đặt phòng không thể hủy, chúng sẽ không được hoàn lại trừ khi Địa điểm không thể thực hiện việc đặt phòng của bạn, trong trường hợp đó, bạn có thể hủy đặt phòng bằng cách liên hệ với chúng tôi ngay lập tức, và chúng tôi sẽ làm việc với bạn và Địa điểm, theo duy quyết định nhất của chúng tôi, để hoàn lại tiền, tìm cho bạn không gian thay thế (chẳng hạn như phòng trống tại một địa điểm khác), cung cấp tín dụng hủy cho các lần đặt phòng trong tương lai thông qua Ứng dụng Flow như một giải pháp thay thế. Sẽ không tính thêm phí nếu vắng mặt nhưng bạn sẽ không được hoàn lại chi phí của bất kỳ phần nào trong đặt phòng của bạn trong bất kỳ trường hợp nào khác ngoài việc Địa điểm không thực hiện đặt phòng của bạn. Một số Địa điểm sẽ tính thêm phí nếu bạn trả phòng trễ.

Nếu bạn có yêu cầu đặc biệt (ví dụ: phòng phù hợp cho người sử dụng xe lăn), bạn phải nêu những yêu cầu đó trong quá trình đặt phòng hoặc liên hệ với các đại lý hỗ trợ khách hàng của chúng tôi hoặc Địa điểm và xác minh rằng các yêu cầu đặc biệt có thể được đáp ứng. Xin lưu ý rằng tất cả các yêu cầu đặc biệt đều được đáp ứng tùy vào tình trạng sẵn có và không được đảm bảo bởi Flow. Nếu có sẵn, yêu cầu của bạn sẽ được xác nhận khi đến nơi. Tùy thuộc vào chính sách của Địa điểm áp dụng, đặt phòng của bạn có thể được hoàn lại, hủy bỏ hoặc sửa đổi nếu không thể đáp ứng các yêu cầu đặc biệt. Flow sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí nào mà bạn phải chịu nếu Địa điểm không đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của bạn.

 

Phương thức thanh toán và bảo mật

Trong Ứng dụng Flow, bạn sẽ tìm thấy các hình thức thanh toán trực tuyến khác nhau trong quá trình đặt phòng. Thanh toán trực tuyến đó được thực hiện thông qua các nền tảng thanh toán trực tuyến an toàn và đáng tin cậy.

Các công ty của Flow thực hiện những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng tất cả các giao dịch thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được thực hiện qua Ứng dụng Flow đều được bảo mật. Tuy nhiên, nếu các khoản phí trái phép xuất hiện trên bảng sao kê thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn cho bất kỳ thẻ nào được sử dụng trên Ứng dụng Flow vào bất kỳ lúc nào trong hoặc sau khi bạn thực hiện đặt phòng, thực hiện giao dịch hoặc tiết lộ chi tiết thẻ của bạn trong Ứng dụng Flow, các Công ty Flow sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát bất kỳ tính chất nào mà bạn phải gánh chịu phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng, giao dịch hoặc tiết lộ đã nêu, tiết kiệm khi các khoản phí trái phép đó xuất hiện như là kết quả trực tiếp của sự sơ suất và chủ thể của chúng tôi đối với bất kỳ quyền theo luật định nào mà bạn có thể có.

 

Để đảm bảo hỗ trợ hoạt động đầy đủ cho khách hàng đối với việc hoàn tiền và hủy (nếu có), các đơn vị sau sẽ chịu trách nhiệm về các giao dịch được thực hiện bằng các loại tiền sau:

 

(a) đối với các giao dịch bằng HKD, Flow Travel Technology Limited;

(b) đối với các giao dịch bằng SGD, Flow Entertainment Pte Ltd;

(c) đối với các giao dịch bằng MYR, Flow Entertainment Technology Sdn Bhd;

(d) đối với các giao dịch bằng VND, Công Ty TNHH Flow Entertainment;

(e) đối với các giao dịch được thực hiện bằng tất cả các loại tiền tệ khác, Flow Travel Technology Limited.

 

Trách nhiệm pháp lý

Flow cực lực lên án tất cả các hoạt động bất hợp pháp trái với luật pháp địa phương và đồng ý hợp tác đầy đủ với các cơ quan có liên quan nếu phát hiện nghi ngờ về bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào trong các hoạt động của Ứng dụng Flow.

Trong trường hợp có vấn đề phát sinh với việc bạn sử dụng không gian hoặc các dịch vụ khác do Địa điểm cung cấp, bạn nên liên hệ với Địa điểm. Nếu có vấn đề phát sinh với quy trình đặt phòng mà bạn đã thực hiện qua Ứng dụng Flow, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua support@flowtheroom.com.

Theo thỏa thuận của chúng tôi với các Địa điểm cung cấp không gian sử dụng Ứng dụng Flow, các Địa điểm được yêu cầu xử lý các đặt phòng liên quan đến chúng phù hợp với tất cả thông tin có trong các đặt phòng, bao gồm thông tin bổ sung và mong muốn hợp lý mà người dùng / khách hàng đã biết. Nếu không đúng như vậy, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ support@flowtheroom.com.

Chúng tôi và bất kỳ giám đốc, nhân viên, chi nhánh hoặc đại diện nào khác của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn (hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của bạn, các chi nhánh của bạn hoặc bất kỳ cá nhân hoặc bên nào khác có lợi ích trong việc đặt phòng) đối với: (i) gián tiếp , mất mát hoặc thiệt hại mang tính trừng phạt, đặc biệt hoặc do hậu quả, (ii) mất dữ liệu, thu nhập, lợi nhuận, kinh doanh, cơ hội, danh tiếng, thiện chí hoặc (iii) mất mát hoặc thiệt hại đối với tài sản, trong mỗi trường hợp phát sinh từ hoặc liên quan đến sử dụng bất kỳ thông tin, sản phẩm, dịch vụ, cơ sở vật chất và / hoặc tài liệu nào được cung cấp thông qua Ứng dụng Flow, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra mất mát hoặc hư hỏng, hoặc tổn thất hoặc thiệt hại đó có thể thấy trước một cách hợp lý.

Tổng trách nhiệm pháp lý tối đa của chúng tôi đối với bạn (và bất kỳ bên nào khác có lợi ích trong việc đặt phòng) liên quan đến bất kỳ yêu cầu đặt phòng nào được thực hiện thông qua chúng tôi hoặc các Ứng dụng Flow (cho dù trong hợp đồng, vi phạm hay cách khác) sẽ chỉ giới hạn ở giá trị thanh toán đã được thực hiện cho đặt phòng đó.

Mặc dù thỏa thuận của chúng tôi với Địa điểm yêu cầu Địa điểm phải hiển thị giá đã bao gồm tất cả phí dịch vụ và phụ phí, giá hiển thị trong Ứng dụng Flow cuối cùng là trách nhiệm của Địa điểm chứ không phải của chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng các Công ty Flow sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn về bất kỳ nỗ lực nào của Địa điểm thu phí dịch vụ bổ sung và phụ phí đối với bạn tại thời điểm thanh toán như một phần bổ sung cho giá hiển thị và quyền truy đòi duy nhất của bạn về vấn đề này sẽ chống lại các Địa điểm.

 

Quyền sở hữu trí tuệ

Ứng dụng Flow được cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại để thực hiện đặt phòng theo các Điều khoản Sử dụng này. Thông tin, nội dung, đồ họa, văn bản, hình ảnh, nhãn hiệu, tên thương mại và biểu trưng (gọi chung là "Nội dung") có trong Ứng dụng Flow được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, quyền cơ sở dữ liệu và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác và là tài sản độc quyền của Flow hoặc người cấp phép của họ. Bạn không được phép sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, biểu diễn, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ Nội dung nào, ngoại trừ cách thức dự định của chúng phù hợp với các Điều khoản Sử dụng này.

 

Nội dung do người dùng tạo

Bạn có thể được phép đăng nội dung, bài đánh giá, tin nhắn, ảnh, tài liệu hoặc thông tin khác (gọi chung là “Nội dung người dùng”) trong một số phần nhất định của Ứng dụng Flow. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Nội dung Người dùng mà bạn đăng không chứa bất kỳ điều gì bất hợp pháp, phỉ báng, khiêu dâm hoặc xúc phạm, cũng như bất kỳ thứ gì có thể vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền bảo vệ dữ liệu, độc quyền hoặc trí tuệ khác của bất kỳ bên nào . Chúng tôi không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào thuộc bất kỳ loại nào được bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng tải, lưu trữ hoặc tải lên trong Ứng dụng Flow hoặc đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào do kết quả của chúng. Bạn đồng ý cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, toàn cầu, có thể chuyển nhượng, trên toàn thế giới và không thể thu hồi để sử dụng, sao chép, sửa đổi, thay đổi, chỉnh sửa, xóa, xuất bản, tạo các tác phẩm phái sinh mới, cung cấp và hiển thị Nội dung Người dùng của bạn và đưa Nội dung Người dùng của bạn vào các tác phẩm khác, cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn mục đích quảng cáo và tiếp thị.

 

Sửa đổi Điều khoản Sử dụng

Để cải thiện các dịch vụ, thông tin và / hoặc tài liệu được cung cấp thông qua Ứng dụng Flow, Flow có thể sửa đổi Điều khoản sử dụng và / hoặc nội dung của Ứng dụng Flow vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn. Bằng cách sửa đổi Điều khoản sử dụng được quy định trong Ứng dụng Flow, chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ thông báo. Tất cả các sửa đổi đối với Điều khoản sử dụng này có hiệu lực ngay lập tức sau khi chúng được đăng trong Ứng dụng Flow. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng Flow sau khi chúng tôi đăng bất kỳ sửa đổi nào đối với Điều khoản Sử dụng này, bạn được coi là đã chấp nhận các sửa đổi. Bạn nên kiểm tra Điều khoản sử dụng này để biết bất kỳ thay đổi nào mỗi khi bạn truy cập Ứng dụng Flow.

 

Mối quan hệ của các bên

Các Điều khoản Sử dụng này không cấu thành hoặc ngụ ý bất kỳ quan hệ đối tác, liên doanh, đại lý, ủy thác nào hoặc mối quan hệ khác giữa Flow và người dùng / khách hàng ngoài mối quan hệ hợp đồng được quy định rõ ràng trong Điều khoản sử dụng. Không bên nào được hoặc tuyên bố rằng mình có bất kỳ quyền hạn nào để thay mặt bên kia thực hiện bất kỳ cam kết nào.

 

Ràng buộc tuân thủ Trọng tài

Bạn đồng ý rằng mọi tranh chấp, tranh cãi, khác biệt hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản Sử dụng này, bao gồm sự tồn tại, hiệu lực, giải thích, thực hiện, vi phạm hoặc chấm dứt hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các nghĩa vụ ngoài hợp đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến nó sẽ được chuyển đến và giải quyết cuối cùng bằng trọng tài do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông (HKIAC) quản lý theo Quy tắc Trọng tài do HKIAC quản lý có hiệu lực khi Thông báo Trọng tài được đệ trình. Luật của điều khoản trọng tài này sẽ là luật của Hồng Kông. Trụ sở trọng tài sẽ là Hồng Kông.

 

Điều khoản chung

Các Điều khoản Sử dụng này (và bất kỳ điều khoản và điều kiện hoặc chính sách nào khác được tham chiếu ở đây) cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Flow liên quan đến Ứng dụng Flow, dịch vụ của chúng tôi và các giao dịch và mối quan hệ của bạn với chúng tôi và các Điều khoản Sử dụng này bổ sung cho mọi thỏa thuận trước đó, dù là điện tử, bằng văn bản hay bằng miệng.

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực thi bất kỳ một hoặc nhiều Điều khoản Sử dụng này sẽ không cấu thành một sự từ bỏ đối với điều khoản đó hoặc quyền thực thi bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào sau đó.

Tất cả các dịch vụ đặt phòng trực tuyến của chúng tôi được cung cấp thông qua Ứng dụng Flow đều được cung cấp bởi Flow Travel Technology Limited, một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, được thành lập theo luật pháp của Hồng Kông. Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Hồng Kông.

Công ty Flow không hoạt động như một đại lý du lịch trừ khi có quy định khác trong Ứng dụng Flow. Để biết thêm thông tin về Đối tác Flow có thể cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ khác, vui lòng tham khảo các trang web tương ứng của họ, bao gồm các điều khoản & điều kiện của nhà cung cấp này.

Trong trường hợp xung đột giữa phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt của Điều khoản Sử dụng này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng. Các tiêu đề trong Điều khoản Sử dụng này chỉ được đưa vào để thuận tiện và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích hoặc xây dựng các Điều khoản Sử dụng này.

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trong khi Flow sẽ cố gắng đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của các trang web, dịch vụ, thông tin và tài liệu được cung cấp thông qua Ứng dụng Flow, đôi khi, có thể cần thiết để đóng hoặc tạm ngừng cung cấp bất kỳ trang web, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào được cung cấp thông qua Ứng dụng Flow cho mục đích sửa chữa, bảo trì hoặc phát triển. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Công ty Flow từ chối rõ ràng tất cả các điều kiện, cam kết, tuyên bố và bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào (dù rõ ràng hay ngụ ý) liên quan đến các trang web, dịch vụ, thông tin và tài liệu được cung cấp qua Ứng dụng Flow. Chúng bao gồm mọi điều kiện ngụ ý và đảm bảo về độ chính xác, chất lượng, tính đầy đủ, kịp thời, đầy đủ, độ tin cậy, tính hợp lệ hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Bạn hiểu và đồng ý rằng việc bạn sử dụng các trang web, dịch vụ, thông tin và tài liệu được cung cấp qua Ứng dụng Flow là rủi ro duy nhất của bạn và các trang web, dịch vụ, thông tin và tài liệu được cung cấp qua Ứng dụng Flow được cung cấp theo “nguyên trạng” và Cơ sở "sẵn có".

Chúng tôi không cam đoan hoặc đảm bảo rằng việc bạn sử dụng các trang web, dịch vụ, thông tin và tài liệu được cung cấp qua Ứng dụng Flow sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi, cũng như các trang web, dịch vụ, thông tin và tài liệu đó không bị vô hiệu hóa Mã hoặc các thuộc tính phá hoại khác, có thể ảnh hưởng xấu đến phần cứng, phần mềm hoặc thiết bị của bạn, bao gồm cả thiết bị di động của bạn hoặc bất kỳ dữ liệu nào được truyền, lưu trữ hoặc xử lý liên quan đến Ứng dụng Flow.

 


 

Điều khoản sử dụng của Chương trình Flow Rewards

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng này cho chương trình Flow Rewards. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng chương trình khuyến mại này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản được mô tả ở đây và tất cả các điều khoản được kết hợp bằng cách tham chiếu. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản này, đừng tham gia vào chương trình này.

 

Các Điều khoản Sử dụng này áp dụng cho việc bạn truy cập và tham gia vào chương trình Flow Rewards (“Flow Rewards”) do Flow Travel Technology Limited (“Flow”) điều hành. Các Điều khoản Sử dụng này không thay đổi theo bất kỳ cách nào các điều khoản hoặc điều kiện của bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn có thể có với Flow cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc các điều khoản khác. Flow có quyền thay đổi, sửa đổi và / hoặc chấm dứt phần thưởng của Flow và / hoặc các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ chính sách, câu hỏi thường gặp hoặc hướng dẫn nào liên quan đến phần thưởng của Flow bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của mình. Mọi thay đổi hoặc sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng các bản sửa đổi trong ứng dụng di động Flow được phân phối bởi Flow ở Hồng Kông (“Ứng dụng Flow dành cho thiết bị di động”) và bạn từ bỏ mọi quyền mà bạn có thể phải nhận được thông báo cụ thể về những thay đổi hoặc sửa đổi đó. Việc bạn tham gia vào Flow Rewards xác nhận việc bạn chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào như vậy; do đó, bạn nên xem lại các Điều khoản Sử dụng này và các chính sách hiện hành theo thời gian để hiểu các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Flow Rewards. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng, bạn phải ngừng tham gia Flow Rewards.

 

Flow Rewards không được nhắm mục tiêu, cũng như không dành cho bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn ở độ tuổi từ 13 đến 18, bạn chỉ có thể sử dụng Flow Rewards dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đồng ý là bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này.

 

Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật để hiểu cách Flow thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về khách hàng của mình.

 

Tổng quan về Chương trình Flow Rewards

Flow Rewards là một cách mà Flow cố gắng trao thưởng và cảm ơn những khách hàng trung thành đã ủng hộ Ứng dụng Flow dành cho thiết bị di động. Để đăng ký Flow Rewards và nhận các lợi ích của chương trình, trước tiên bạn cần tạo và kích hoạt một tài khoản với Ứng dụng Flow dành cho thiết bị di động. “Kích hoạt” nghĩa là bạn đã xác minh và gắn một số điện thoại với tài khoản Flow Rewards của mình thông qua Ứng dụng Flow Mobile.

 

Quá trình mở tài khoản có thể yêu cầu bạn cung cấp các thông tin sau: tên người dùng, mật khẩu, địa chỉ email (bắt buộc để nhận tất cả các quyền lợi đủ điều kiện), số điện thoại di động (bắt buộc để nhận tất cả các quyền lợi đủ điều kiện), tháng sinh nhật và tên.

 

Lợi ích của Flow Rewards được xác định dựa trên số tiền "chi tiêu" bạn đã thực hiện và số "Điểm thưởng" mà bạn kiếm được thông qua chi tiêu bằng tài khoản Flow Rewards đã được kích hoạt và đăng ký. "Điểm thưởng" cho các mục đích của Flow Rewards có nghĩa là mỗi lần bạn sử dụng tài khoản Flow Rewards đã kích hoạt và đã đăng ký của mình để chỉ thanh toán cho một giao dịch thông qua Ứng dụng di động Flow. Đối với mỗi giao dịch mua đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được một (1) “Điểm thưởng” cho mỗi 60.000 VND chi tiêu, ngoại trừ trong các chương trình khuyến mãi có giới hạn thời gian khi Flow có thể cung cấp “Điểm thưởng” trên các sản phẩm và / hoặc dịch vụ nổi bật. Điểm thưởng chỉ dành cho mục đích khuyến mãi và không có giá trị tiền mặt. Bạn có thể sử dụng bất kỳ tài khoản Flow Rewards đã đăng ký, đã kích hoạt nào để kiếm Điểm thưởng cho chi tiêu của mình. Xin lưu ý rằng chi tiêu sẽ chỉ được tính và Điểm thưởng được tích lũy sau khi tài khoản Flow Rewards được đăng ký và kích hoạt thông qua Ứng dụng Flow dành cho thiết bị di động.

 

Hiện tại, có ba (3) mức lợi ích trong Flow Rewards được xác định bằng số Điểm thưởng mà bạn tích lũy được trong tài khoản của mình. Bằng cách tạo và kích hoạt tài khoản, bạn sẽ được tự động đăng ký Flow Rewards ở Cấp độ Bạc. Kiếm được ít nhất một trăm (100) Điểm thưởng trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng sau ngày đăng ký của bạn và bạn sẽ tiến tới Cấp độ Vàng. Nếu bạn kiếm được ít nhất hai trăm năm mươi (250) Điểm thưởng trong khoảng thời gian 12 tháng sau ngày đăng ký, bạn sẽ đủ điều kiện cho Cấp độ Kim cương. Năm thành viên kéo dài một năm kể từ ngày đăng ký bạn tạo tài khoản lần đầu tiên và mỗi ngày kỷ niệm sau đó. Một Mức lợi ích sẽ kéo dài trong phần còn lại của năm thành viên đó và toàn bộ năm thành viên tiếp theo. 

Sau khi đạt đến một Cấp cụ thể trong Flow Rewards, bạn sẽ nhận được các lợi ích chỉ áp dụng cho Cấp đó. Tuy nhiên, bạn phải tiếp tục tích lũy Điểm thưởng để duy trì Mức lợi ích của mình:

Để duy trì Cấp độ Bạc, bạn chỉ cần tạo và kích hoạt tài khoản Flow Rewards của mình thông qua Ứng dụng Flow dành cho thiết bị di động.

Để duy trì Cấp độ Vàng, bạn phải kiếm được ít nhất một trăm (100) Điểm thưởng mới trong năm thành viên tiếp theo sau khi bạn đạt đến Cấp độ Vàng. Nếu bạn không đạt được 100 Điểm thưởng trong năm thành viên đó, bạn sẽ được xếp ở Cấp độ bạc của Flow Rewards vào năm thành viên tiếp theo và số dư Điểm thưởng của bạn sẽ trở về 0. 

Để duy trì Cấp độ Kim cương, bạn phải kiếm được ít nhất hai trăm năm mươi (250) Điểm thưởng mới trong năm thành viên tiếp theo sau khi bạn đạt đến Cấp độ Kim cương. Nếu bạn không đạt được 250 Điểm thưởng trong năm thành viên đó, bạn sẽ được xếp vào Cấp độ vàng của Flow Rewards vào năm thành viên tiếp theo và số dư Điểm thưởng của bạn sẽ trở về 0. 

Xin lưu ý rằng “Điểm thưởng” tích lũy được trong mỗi năm thành viên sẽ chỉ có giá trị cho năm thành viên đó và số dư sẽ hoàn nguyên về 0 khi bắt đầu năm thành viên tiếp theo.

Các lợi ích áp dụng cho các Cấp khác nhau trong Flow Rewards được liệt kê trong Ứng dụng dành cho thiết bị di động.

 

Điều khoản khác

Không có phí thành viên liên quan đến Flow Rewards. Điểm thưởng tích lũy theo chương trình không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Flow có thể giới thiệu các chương trình khuyến mãi liên quan đến Flow Rewards, theo đó các Điều khoản sử dụng này có thể thay đổi khi áp dụng cho các chương trình đó.

Flow có quyền chấm dứt tài khoản của bạn và / hoặc sự tham gia của bạn vào Flow Rewards nếu Flow xác định theo quyết định riêng của mình rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc việc sử dụng tài khoản của bạn là trái phép, gian lận hoặc bất hợp pháp.

Flow cũng có quyền “hủy đăng ký” và xác định không đủ điều kiện để nhận Flow Rewards đối với bất kỳ tài khoản nào không hoạt động trong hai (2) năm liên tiếp. Không hoạt động được định nghĩa là không có hoạt động mua hàng.

Flow có quyền chấm dứt, ngừng, sửa đổi hoặc hủy bỏ Phần thưởng của Flow bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo cho bạn.

Trong trường hợp xung đột giữa phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt của Điều khoản Sử dụng này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng. Các tiêu đề trong Điều khoản Sử dụng này chỉ được đưa vào để thuận tiện và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích hoặc xây dựng các Điều khoản Sử dụng này.

 


 

Flow Terms of Use

These Terms of Use apply to your access and use of the mobile applications, websites and mobile websites (collectively, the “Flow Apps”) owned, operated or provided by Flow Travel Technology Limited (“Flow”, “We”, “Us” or “Our” hereafter), as well as all bookings made through the Flow Apps.The term \"Flow Companies\" refers to Flow, our subsidiaries and corporate affiliates (including Flow Entertainment Pte Ltd and Flow Entertainment Technology Sdn Bhd) collectively. The term “Flow Partners” refers to any affiliated, co-branded and/or linked website through which Flow provides links, content or service.

By accessing or using the Flow Apps, making any bookings through the Flow Apps, or contacting our customer support agents, you agree to accept these Terms of Use and our Privacy Policy. If you do not agree to all of these Terms of Use, please do not access or use the Flow Apps, making any booking through the Flow Apps or contacting our customer support agents. By accepting these Terms of Use, you declare that you are a person of legal age and have the capacity to engage in a legal contract.

 

Use of Flow Apps

As a condition of your use of Flow Apps, you undertake to provide correct and accurate e-mail, postal and/or other contact details to Flow and acknowledge that Flow may use these details to contact you in the event that this should prove necessary.

 

The content and information on Flow Apps (including, but not limited to, price and availability of travel services), as well as the infrastructure used to provide such content and information, is proprietary to us or our suppliers and providers. you agree not to:

 

    1. modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, transfer, or sell or re-sell any information, software, products, or services obtained from Flow Apps.

    2. use Flow Apps or their contents for any non-authorized commercial purpose;

    3. make reservation for travel-related products or services or other products on Flow Apps for the purposes of resale;

    4. make any speculative, false, or fraudulent reservation or any reservation in anticipation of demand;

    5. access, monitor or copy any content or information of Flow Apps using any robot, spider, scraper or other automated means or any manual process for any purpose without our express written permission;

    6. violate the restrictions in any robot exclusion headers on Flow Apps or bypass or circumvent other measures employed to prevent or limit access to Flow Apps;

    7. take any action that imposes, or may impose, in our discretion, an unreasonable or disproportionately large load on our infrastructure;

    8. deep-link to any portion of Flow Apps (including, without limitation, the purchase path for any travel services) for any purpose without our express written permission; or

    9. \"frame\", \"mirror\" or otherwise incorporate any part of Flow Apps into any other website without our prior written authorisation.

 

If Flow suspects that you have breached these Terms of Use (including without limitation if you have made multiple reservations on Flow Apps and Flow considers (acting reasonably) that any such reservations are for the purposes of reselling) or your reservation or account shows signs of fraud, abuse, or suspicious activity, Flow may cancel any reservations associated with your name, email address, or account, and close any associated Flow accounts. If such reservations cancelled are non-refundable bookings, Flow reserves its right not to refund you for the cancelled reservations. In addition, we may verify (i.e. pre-authorise) your credit card. If you have conducted any fraudulent activity, Flow reserves the right to take any necessary legal action and you may be liable for monetary losses to Flow, including litigation costs and damages. To contest the cancellation of a booking or freezing or closure of an account, please contact our customer support agents.

 

Bookings

The Flow Apps are part of an online platform facilitating the booking of hotels, hostels and commercial properties (collectively the “Venues”) for use of their space during the day and overnight. We do not provide, own or run any accommodation or property.

In making a booking, it shall be your responsibility to disclose to the Venue any requirements or special facilities that you or a member of your party may need as a result of any medical conditions or condition of any kind.

When you make a booking using the Flow Apps, you make an offer to book a reservation at the price listed for such reservation and such other terms and conditions stated on the Flow Apps. This shall become a binding contract formed pursuant to these Terms of Use when accepted by the Venue. It is the Venue's responsibility to provide you with the use of their space and we are not responsible for the fulfilment, quality, quantity or fitness for purpose of the use that is or may be booked through the Flow Apps.

To the extent permitted by applicable law, we reserve the right to, and our discretion, refuse or cancel bookings in exceptional cases and will notify you of the refusal or cancellation by email/phone to the address/phone number you provided when you made your booking. Typical reasons for rejecting or cancelling a booking include, but are not limited to: Venue providers or Flow Partners’ request(s), actual or suspected reselling of Venues booked through Flow Apps on an individual or mass basis without our prior written approval (“Reselling”), breach of these Terms of Use, force majeure events, trade or economic sanctions, embargoes, legal restrictions, (suspicions of) fraud or theft, suspected criminal activity, suspicious bookings, submission by you of misleading or erroneous information, payment instrument problems, inappropriate behavior, threats, insults, violence, refusal to supply information, practical obstacles, communication problems, obvious errors, history, blacklisting by governments or international organizations, etc. If your booking is rejected or cancelled by Flow and a payment has already been made, you will receive a refund of the total booking value, (except in the case of unauthorized Reselling or in any other appropriate case such as unauthorized use of Flow Apps, abuse of user privileges, abuse of the free cancellation function (see below), or there is an inappropriate manner in the use of Flow Apps, and such use is harmful to us for which the refund of the total booking value or any part thereof is not justifiable). We also reserve the right to bar (“blacklist”) users from Flow Apps, on a permanent or temporary basis, at our discretion. Any such blacklisted user must not attempt to use Flow Apps under any other name or through any other user.

If we reasonably suspect or discover that you are involved in any activity or conduct which we deem in our sole discretion to be an \"abuse of the free cancellation function\" (including but not limited to making multiple bookings without the intention to check-in and requesting free cancellations within a short period of time), we reserve the right to delay or refuse processing such cancellation requests (even though such bookings are marked as free- cancellable or refundable bookings), and/or to restrict your right to cancel for free any free-cancellable or refundable bookings made thereafter.

 

Booking conditions, cancellations, no-shows, and special requests

Any booking of a Venue through the Flow Apps is definitive. On making a booking, you agree to pay the full amount as set out for the booking in the Flow Apps, , and agree to the booking conditions (including cancellation and no-show policies applicable to that booking) and to any additional (delivery) terms and conditions of the Venue that may apply to your booking or during your stay, including for services rendered and/or products offered by the Venue. For bookings that are non-cancellable, they are non-refundable unless the Venue is not able to honour your reservation, in which case you may cancel the booking by contacting us immediately, and we will work with you and the Venue, in our sole discretion, to provide a refund, to to find you alternative space (such as an available room at a different location). provide cancellation credits for future bookings through the Flow Apps as an alternative. There will be no additional charges for no-shows but you will not be refunded the cost of any part of your booking in any circumstances other than the Venue failing to honour your reservation. Some Venues will charge extra for late check-outs.

If you have special requests (e.g. wheelchair accessible room) you must indicate such requests during the booking process or contact our customer support agents or the Venue, and verify that special requests can be met. Please note that all special requests are subject to availability and are not guaranteed by Flow. If available, your request will be confirmed upon arrival. Depending on the policy of the applicable Venue, your booking may be refunded, cancelled or modified if special requests cannot be met. Flow will not be liable to you for any damages or costs that you suffer if the Venue does not meet your special requests.

 

Payment method and security

In the Flow Apps you will find different forms of online payment during the booking process. Such online payment is made through secure and reliable online payment platforms.

Flow Companies make reasonable efforts to ensure that all credit card and debit card transactions carried out via the Flow Apps are secure. However, if unauthorised charges appear on your credit card or debit card statement for any card used on the Flow Apps at any time during or after you make your booking, conduct your transaction or disclose your card details in the Flow Apps, Flow Companies shall not be liable or responsible in any way in respect of any damage or loss of whatsoever nature suffered by you arising from or in any way connected with said use, transaction or disclosure, save where such unauthorised charges appear as a direct result of our negligence and subject to any statutory rights which you may have.

 

In order to ensure adequate operational support for customers in respect of refunds and cancelations (where applicable), the following entities shall be responsible for transactions conducted in the following currencies:

 

(a) in respect of transactions in HKD, Flow Travel Technology Limited;

(b) in respect of transactions in SGD, Flow Entertainment Pte Ltd;

(c) in respect of transactions in MYR, Flow Entertainment Sdn Bhd;

(d) in respect of transactions in VND, Flow Entertainment Company Limited;

(e) in respect of transactions conducted in all other currencies, Flow Travel Technology Limited.

 

Liability

Flow strongly condemns all illegal activities contrary to local legislation and agrees to fully cooperate with the relevant authorities if suspicions of any illegal activities are detected as part of the activities of the Flow Apps.

In the event of a problem arising with your use of space or other services provided by the Venue, you should contact the Venue. If there is a problem arising with the booking process that you have made via the Flow Apps please contact us directly via support@flowtheroom.com.

In our agreement with the Venues providing space using the Flow Apps, the Venues are required deal with the bookings in relation to them in accordance with all the information contained in the bookings, including supplementary information and reasonable wishes made known by the users/customers. If this is not the case, please send us an email at support@flowtheroom.com.

Neither we nor any of our directors, employees, affiliates or other representatives will be liable to you (or any member of your corporate group, your affiliates or any other person or party who has an interest in the booking) for: (i) indirect, punitive, special or consequential loss or damages, (ii) loss of data, income, profits, business, opportunity, reputation, goodwill or (iii) loss of or damage to property, in each case arising out of or in connection with the use of any information, products, services, facilities and/or the materials offered through the Flow Apps, even if we have been advised of the possibility of such loss or damage, or such loss or damages were reasonably foreseeable.

Our maximum aggregate liability to you (and any other party that has an interest in the booking) in relation to any booking made through us or the Flow Apps (whether in contract, tort or otherwise) shall be limited solely to the value of the payment that has been made for that booking.

While our agreement with the Venues requires that the Venues shall display prices which are inclusive of all service charges and surcharges, the price displayed in the Flow Apps is ultimately the responsibility of the Venues rather than ours. You acknowledge that Flow Companies shall not have liability to you in respect of any attempt by the Venues to charge additional service charges and surcharges on you at the point of payment as a supplement to the price displayed and your sole recourse in this regard will be against the Venues.

 

Intellectual Property Rights

The Flow Apps are made available for personal and non-commercial use to make bookings in accordance with these Terms of Use. The information, content, graphics, text, images, trademarks, trade names and logos (collectively \"Contents\") contained in the Flow Apps are protected by copyright, trademarks, database rights, and any other intellectual property rights, and are the exclusive property of Flow or their licensors. You may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, transfer, or sell any Contents, except for their intended manner in accordance with these Terms of Use.

 

User Generated Content

You may be allowed to post content, reviews, messages, photos, materials or other information (collectively “User Content”) in certain parts of the Flow Apps. You represent and warrant that the User Content you post does not contain anything illegal, defamatory, obscene or offensive, as well as anything that may infringe any patent, trademark, trade secret, copyright or other intellectual, proprietary or data protection rights of any party. We accept no responsibility and liability for any User Content of any kind that is posted, stored or uploaded by you or any third party in the Flow Apps, or for any loss or damage caused as a result thereof. You agree to grant us a non-exclusive, royalty-free, perpetual, global, transferable, worldwide and irrevocable right and license to use, copy, modify, alter, edit, remove, publish, create new derivative works from, make available and display your User Content, and include your User Content into other works, for any business related purposes, including but not limited to promotional and marketing purposes.

 

Amendments of Terms of Use

In order to improve the services, information and/or materials provided through the Flow Apps, Flow may amend the Terms of Use and/or the contents of the Flow Apps for any reason without prior notice and without liability to you. By amending the Terms of Use set forth in the Flow Apps, we fulfilled the duty of notification. All amendments to these Terms of Use are effective immediately once they are posted in the Flow Apps. By continuing to access or use the Flow Apps following our posting of any amendments to these Terms of Use, you are deemed to have accepted the amendments. You should check these Terms of Use for any changes each time you access the Flow Apps.

 

Relationship of Parties

These Terms of Use do not constitute or imply any partnership, joint venture, agency, fiduciary relationship or other relationship between Flow and users/customers other than the contractual relationship expressly provided for the Terms of Use. Neither party shall have, nor represent that it has, any authority to make any commitment on the other party’s behalf.

 

Binding Arbitration

You agree that any dispute, controversy, difference or claim arising out of or relating to these terms of Use, including the existence, validity, interpretation, performance, breach or termination thereof or any dispute regarding non-contractual obligations arising out of or relating to it shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) under the HKIAC Administered Arbitration Rules in force when the Notice of Arbitration is submitted. The law of this arbitration clause shall be the law of Hong Kong. The seat of arbitration shall be Hong Kong.

 

General

These Terms of Use (and any other terms and conditions or policies referenced herein) constitute the entire agreement between you and Flow with respect to the Flow Apps, our services and your dealings and relationships with us, and these Terms of Use supersede any prior agreement or understanding, whether electronic, written or oral.

If any of these Terms of Use becomes invalid or unenforceable, the remainder of these Terms of Use shall remain valid and enforceable.

Our failure or delay to enforce any one or more of these Terms of Use shall not operate as a waiver thereof, or of the right to subsequently enforce any of these Terms of Use.

All of our online booking services rendered through the Flow Apps are provided by Flow Travel Technology Limited, which is a private limited company, incorporated under the laws of Hong Kong. These Terms of Use shall be governed by and construed in accordance with the laws of Hong Kong.

Flow Companies do not act as a travel agent except where stated otherwise in the Flow Apps. For further information about Flow Partners who may provide other products or services, please refer to their respective sites, including this supplier's terms & conditions.

In case of conflict between the English and Vietnamese versions of these Terms of Use, the English version shall prevail. Headings in this Terms of Use are inserted for convenience only and shall not affect the interpretation or construction of these Terms of Use.

 

Disclaimers

Whilst Flow will endeavour to ensure the accuracy and reliability of the websites, services, information and materials provided via the Flow Apps, it may, on occasions, be necessary to close or suspend provision of any of the websites, services, information or materials provided via the Flow Apps for the purposes of repair, maintenance or development. To the fullest extent permitted by the applicable laws, Flow Companies expressly disclaim all conditions, undertakings, representations and warranties of any kind (whether express or implied) in relation to the websites, services, information and materials provided via the Flow Apps. These include any implied conditions and warranties of accuracy, quality, completeness, timeliness, adequacy, reliability, validity, or fitness for a particular purpose.

You understand and agree that your use of the websites, services, information and materials provided via the Flow Apps is at your sole risk and that the websites, services, information and materials provided via the Flow Apps are provided on an “as is” and “as available” basis.

We make no representations or warranties that your use of the websites, services, information and materials provided via the Flow Apps will be uninterrupted, timely, secure or error-free, nor that such websites, services, information and materials are free of any Disabling Codes or other destructive properties, which may adversely affect your hardware, software or equipment including your mobile device or any data transmitted, stored or processed in relation to the Flow Apps.

 


 

Flow Rewards Program Terms of Use

Please read these Terms of Use for Flow Rewards program carefully. By accessing or using this promotional program, you agree to be bound by the terms described herein and all terms incorporated by reference. If you do not agree to all of these terms, do not participate in this program.

 

These Terms of Use apply to your access to, and participation in, the Flow Rewards program (“Flow Rewards”) which is operated by Flow Travel Technology Limited (“Flow”). These Terms of Use do not alter in any way the terms or conditions of any other agreement you may have with Flow for products, services or otherwise. Flow reserves the right to change, modify and/or terminate the Flow Rewards and/or these Terms of Use or any policy, FAQ, or guideline pertaining to Flow Rewards at any time and in its sole discretion. Any changes or modifications will be effective immediately upon posting the revisions in the Flow mobile application distributed by Flow in Hong Kong (“Flow Mobile App”), and you waive any right you may have to receive specific notice of such changes or modifications. Your participation in the Flow Rewards confirms your acceptance of these Terms of Use and any such changes or modifications; therefore, you should review these Terms of Use and applicable policies from time to time to understand the terms and conditions that apply to Flow Rewards. If you do not agree to the Terms of Use, you must stop participating in Flow Rewards.

 

Flow Rewards is not targeted towards, nor intended for use by, anyone under the age of 18. If you are between the ages of 13 and 18, you may only use Flow Rewards under the supervision of a parent or legal guardian who agrees to be bound by these Terms of Use.

 

Please read the Privacy Policy carefully to understand how Flow collects, uses and discloses information about its customers.

 

Flow Rewards Program Overview

Flow Rewards is one way in which Flow endeavours to reward and thank loyal customers for patronizing with Flow Mobile App. To enroll in Flow Rewards and receive program benefits, you will first need to create and activate an account with the Flow Mobile App. “Activation” means that you have verified and tied a phone number to your Flow Rewards account through the Flow Mobile App.

 

The account opening process may require that you provide the following information: username, password, email address (required in order to receive all eligible benefits), mobile number (required in order to receive all eligible benefits), birthday month and name.

 

Flow Rewards benefits are determined based on the amount of “spending” you made and the number of “Reward Points” that you earned through your spending with your activated and registered Flow Rewards account. A “Reward Point” for purposes of Flow Rewards means each time you use your activated and registered Flow Rewards account to pay for a transaction through the Flow Mobile App only. For each qualified purchase, you will receive one (1) “Reward Point” for each 60.000 VND spent, except during limited time promotions when Flow may offer “Bonus Reward Points” on featured products and/or services. Reward Points are for promotional purposes only and have no cash value. You can use any activated, registered Flow Rewards account to earn Reward Points for your spending. Please note that spending will only be calculated and Reward Points accumulated after the Flow Rewards account is registered and activated through the Flow Mobile App.

 

Currently, there are three (3) levels of benefits in Flow Rewards which are determined by the number of Reward Points that you accumulate in your account. By creating and activating an account, you will be automatically enrolled in Flow Rewards at the Silver Level. Earn at least one hundred (100) Reward Points within the twelve (12) months’ period following your enrollment date and you will proceed to the Gold Level. If you earn at least two hundred and fifty (250) Reward Points within the 12 months’ period following your enrollment date, you will qualify for the Diamond Level. A membership year runs for a year from the enrolment date you first created an account, and each anniversary after that. A benefit Level will last for the rest of that membership year and the whole of the following membership year. 

Once you reached a specific Level within Flow Rewards, you will receive the benefits that are applicable to that Level only. However, you must continue to accumulate Reward Points in order to maintain your benefit Level:

To maintain the Silver Level, you only need to create and activate your Flow Rewards account through the Flow Mobile App.

To maintain the Gold Level, you must earn at least one hundred (100) new Reward Points during the next membership year after you reached the Gold Level. If you do not obtain 100 Reward Points during that membership year, you will be placed at the Silver Level of Flow Rewards the following membership year, and your Reward Point balance will revert to zero. 

To maintain the Diamond Level, you must earn at least two hundred and fifty (250) new Reward Points during the next membership year after you reached the Diamond Level. If you do not obtain 250 Reward Points during that membership year, you will be placed at the Gold Level of Flow Rewards the following membership year, and your Reward Point balance will revert to zero. 

Please note that “Reward Points” accumulated during each membership year will only be valid for that membership year, and the balance of which will revert to zero upon the start of the following membership year.

Benefits that are applicable to different Levels under Flow Rewards are listed in the Flow Mobile App.

 

Miscellaneous

There are no membership fees associated with Flow Rewards. Reward Points accumulated under the program have no cash value.

Flow may introduce promotion programmes relating to Flow Rewards whereby these Terms of Use may be varied as applicable to such programmes.

Your Reward Points, benefits and your account under Flow Rewards are personal to you, and except expressly permitted under these Terms of Use or the rules of a promotional programme, may not be sold, transferred or assigned to, or shared with family, friends or others.

Flow reserves the right to terminate your account and/or your participation in Flow Rewards if Flow determines in its sole discretion that you have violated these Terms of Use, or that the use of your account is unauthorized, fraudulent or otherwise unlawful.

Flow also reserves the right to “unregister” and make ineligible for Flow Rewards any account that has been inactive for two (2) consecutive years. Inactive is defined as no purchase activity.

Flow reserves the right to terminate, discontinue, modify or cancel Flow Rewards at any time and in its sole discretion without notice to you.

In case of conflict between the English and Vietnamese versions of these Terms of Use, the English version shall prevail. Headings in these Terms of Use are inserted for convenience only and shall not affect the interpretation or construction of these Terms of Use.