Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư và sự tin tưởng của người dùng / khách hàng, do đó, chúng tôi cố gắng đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở luật Việt Nam.

Chính sách này mô tả cách Flow Travel Technology Limited (“Flow”, “Chúng tôi”, hoặc “Của chúng tôi”) xử lý thông tin cá nhân mà Flow thu thập và nhận thông qua các ứng dụng di động, trang web và trang web dành cho thiết bị di động (gọi chung là “Ứng dụng Flow”) do Flow sở hữu, điều hành hoặc cung cấp, và đặc biệt, thông qua bất kỳ lượt đặt phòng nào do bạn thực hiện bằng ứng dụng Flow.

Chúng tôi sẽ thu thập những thông nào?

Flow thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký với Ứng dụng Flow, khi bạn sử dụng Ứng dụng Flow và khi bạn đặt trước qua Ứng dụng Flow. Thông tin cá nhân là thông tin liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến một cá nhân, từ đó danh tính của cá nhân có thể được xác định. Ví dụ về thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại của bạn.

Flow thu thập thông tin từ bạn theo nhiều cách khác nhau khi bạn sử dụng Ứng dụng Flow. Ví dụ: khi bạn đặt phòng qua Ứng dụng Flow, chúng tôi thu thập thông tin do bạn cung cấp như tên, địa chỉ email, số điện thoại, giới tính, ngày sinh, số thẻ tín dụng, ngày hết hạn, mã xác thực hoặc thông tin tương tự. Bạn được phép không cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định nhưng nếu bạn chọn làm như vậy, một số tính năng hoặc dịch vụ nhất định được cung cấp thông qua Ứng dụng Flow có thể bị ảnh hưởng.

Flow có thể tự động nhận và ghi lại thông tin từ máy tính, thiết bị di động và trình duyệt của bạn thông qua việc sử dụng cookie. Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên bộ nhớ của bạn theo yêu cầu của một trang web. Cookie, trong số những cookie khác, giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn với các dịch vụ được cung cấp bởi Ứng dụng Flow.

Flow cũng có thể thu thập thông tin về thiết bị cụ thể, chẳng hạn như kiểu thiết bị di động của bạn, phiên bản hệ điều hành, số nhận dạng thiết bị duy nhất và thông tin mạng di động. Chúng tôi có thể liên kết số nhận dạng thiết bị hoặc số điện thoại của bạn với tài khoản đã đăng ký với Ứng dụng Flow.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân như thế nào?

Flow sử dụng thông tin cho các mục đích chung sau: (i) để xử lý và hoàn thành các giao dịch liên quan đến các yêu cầu đặt phòng ở của bạn; (ii) cung cấp thông tin cá nhân cho khách hàng của chúng tôi liên quan đến đặt phòng của bạn cho mục đích nhận phòng và xác minh; (iii) gửi cho bạn xác nhận đặt phòng, cập nhật hoặc thay đổi của Ứng dụng Flow, cảnh báo bảo mật và thông báo hỗ trợ và quản trị; (iv) tùy chỉnh nội dung và quảng cáo trong Ứng dụng Flow để nâng cao trải nghiệm người dùng; (v) để phản hồi các thắc mắc, nhận xét, yêu cầu, khiếu nại của bạn và các hoạt động khác liên quan đến dịch vụ khách hàng; (vi) gửi cho bạn các thông tin liên lạc tiếp thị trực tiếp; và (vii) để cải thiện dịch vụ của chúng tôi bằng cách liên hệ với bạn để lấy phản hồi của người dùng, tiến hành nghiên cứu, phân tích việc sử dụng và xu hướng của các dịch vụ do Ứng dụng Flow cung cấp, đồng thời cung cấp báo cáo tổng hợp và ẩn danh cho khách hàng nội bộ và bên ngoài.

Bảo mật và An ninh

Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ trên các máy chủ đám mây bảo mật do các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba chuyên nghiệp vận hành và do đó, thông tin cá nhân có thể được lưu trữ và xử lý ở Hồng Kông và các quốc gia khác tùy thuộc vào vị trí hoạt động của các máy chủ do nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp. Flow giới hạn quyền truy cập thông tin cá nhân về bạn đối với nhân viên của chúng tôi trên cơ sở cần biết, những người mà chúng tôi tin rằng cần phải tiếp xúc với thông tin đó để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn và / hoặc để thực hiện công việc cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn nhằm ngăn chặn việc mất mát, sử dụng sai và truy cập, tiết lộ, thay đổi và phá hủy trái phép. Để hỗ trợ việc bảo vệ thông tin cá nhân, bạn phải giữ bí mật mật khẩu của mình và không tiết lộ cho bất kỳ người nào khác. Bạn chịu trách nhiệm về mọi việc sử dụng Ứng dụng Flow của bất kỳ người nào sử dụng mật khẩu của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức nếu bạn tin rằng mật khẩu của bạn đã bị sử dụng sai.

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân nào với bên thứ ba?

Flow không cho thuê, bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân về bạn với người khác hoặc các công ty không liên kết ngoại trừ việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã yêu cầu, khi chúng tôi được sự cho phép của bạn hoặc trong các trường hợp sau:

(i) Chúng tôi cung cấp thông tin cho khách hàng của chúng tôi liên quan đến việc đặt phòng của bạn với mục đích duy nhất là đăng ký và xác minh, và các đối tác, nhà cung cấp và đại diện được ủy quyền đáng tin cậy làm việc thay mặt hoặc với Flow liên quan đến hoạt động của các ứng dụng Flow. Tuy nhiên, các công ty này không có bất kỳ quyền độc lập nào để chia sẻ thông tin này, ngoại trừ trong phạm vi luật hiện hành yêu cầu.

(ii) Khi chúng tôi tin rằng cần phải chia sẻ thông tin để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn thân thể của bất kỳ người nào, vi phạm Điều khoản Sử dụng của Flow, hoặc nếu không được yêu cầu bởi luật pháp.

(iii) Chúng tôi chuyển thông tin cá nhân về bạn nếu Flow được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác. Trong trường hợp này, Flow sẽ thông báo cho bạn trước khi thông tin cá nhân về bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

(iv) Hồ sơ tài khoản của bạn được tiết lộ ở các cấp độ khác nhau tùy theo cài đặt quyền riêng tư của tài khoản và thông tin cá nhân của bạn được bạn chia sẻ trong các phần nhất định của Ứng dụng Flow như gửi ảnh người dùng, cột đánh giá của người dùng, nhận xét và phần Hỏi và Đáp.

(v) Chúng tôi chuyển thông tin cá nận của bạn đến các nhà cung cấp cổng thanh toán thông tin cá nhân của bạn để xử lý các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng và ví di động.

(vi) Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp nền tảng truyền thông xã hội, các đại lý tiếp thị và kỹ thuật số để giúp chúng tôi cung cấp các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị, để phân tích hiệu quả của chúng cũng như quản lý liên hệ và câu hỏi của bạn.

Flow không chịu trách nhiệm về hành động của khách hàng, đối tác và nhà cung cấp được ủy thác, đại diện được ủy quyền hoặc các bên thứ ba khác, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin bổ sung nào mà bạn cung cấp trực tiếp cho bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào khác. Chúng tôi khuyến khích bạn hiểu rõ các thực tiễn về quyền riêng tư của bên thứ ba trước khi tiết lộ thông tin trực tiếp cho bất kỳ bên thứ ba nào như vậy. Không có nội dung nào ở đây hạn chế hoặc giới hạn việc chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn về thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh, là dữ liệu chúng tôi thu thập về việc sử dụng Ứng dụng Flow hoặc về một nhóm hoặc danh mục dịch vụ hoặc người dùng liên quan đến Ứng dụng Flow mà từ đó danh tính cá nhân hoặc thông tin cá nhân khác đã bị xóa.

Liên kết đến các trang web khác

Ứng dụng Flow có thể chứa các siêu liên kết đến các trang web do các bên thứ ba khác điều hành. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho các trang web được liên kết như vậy và chúng tôi không có quyền kiểm soát các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng hoặc các thực tiễn và chính sách về quyền riêng tư của các trang web này.

Sửa đổi Chính sách Bảo mật này

Tùy từng thời điểm, Flow có thể sửa đổi chính sách bảo mật này theo quyết định riêng của chúng tôi và bạn nên thường xuyên kiểm tra chính sách bảo mật này để biết bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bất kỳ sửa đổi nào như vậy sẽ tạo thành những thay đổi quan trọng trong cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng một thông báo nổi bật trong Ứng dụng Flow.

Các quyền và câu hỏi về bảo vệ dữ liệu của bạn

Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin do Flow nắm giữ về bạn. Nếu bạn muốn truy cập, sửa hoặc xóa bất kỳ phần nào trong thông tin cá nhân của mình hoặc có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@flowtheroom.com

Điều khoản khác

Trong trường hợp xung đột giữa phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt của chính sách này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng. Các tiêu đề trong chính sách này chỉ được đưa vào để thuận tiện và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích hoặc xây dựng các chính sách này.


The Privacy Policy

We take privacy and trust of our users/customers seriously and, therefore, we are dedicated to ensuring the security and confidentiality of your personal information in accordance with applicable laws including but not limited to the laws of Vietnam.

This policy describes how Flow Travel Technology Limited (“Flow”, “We”, “Us” or “Our”) handles personal information that Flow collects and receives through the mobile applications, websites and mobile websites (collectively, the “Flow Apps”) owned, operated or provided by Flow, and, in particular, through any bookings made by you using the Flow Apps.

What Information Do We Collect?

Flow collects personal information when you register with the Flow Apps, when you use the Flow Apps, and when you make a booking through the Flow Apps. Personal information is information relating directly or indirectly to an individual, from which the identity of the individual can be ascertained. Examples of personal information include your name, address, email address, and phone number.

Flow collects information from you in various ways when you use the Flow Apps. For example, when you make a booking through the Flow Apps, we collect information provided by you such as your name, email address, phone number, gender, date of birth, credit card number, expiration date, authentication code, or similar information. You are allowed not to provide certain personal information but, if you choose to do so, certain features or services made available through the Flow Apps might be affected.

Flow may automatically receive and record information from your computer, mobile device and browser, through the use of cookies. Cookies are small data files stored on your storage at the request of a website. Cookies, among others, help us improve your experience with the services provided by the Flow Apps.

Flow may also collect device-specific information, such as your mobile device model, operating system version, unique device identifiers, and mobile network information. We may associate your device identifiers or phone number with your account registered with the Flow Apps.

How Do We Use the Personal Information?

Flow uses information for the following general purposes: (i) to process and complete transactions in relation to your booking requests for accommodation; (ii) to provide personal information to our clients in relation to your bookings for check-in and verification purposes; (iii) to send you confirmations of bookings, updates or changes of the Flow Apps, security alerts and support and administrative messages; (iv) to customise the content and advertising in the Flow Apps to enhance user experience; (v) to respond to your enquiries, comments, requests, complaints and other activities in relation to customer services; (vi) to send you direct marketing communications; and (vii) to improve our services by contacting you for user feedback, conducting research, analysing usage and trends of services provided by the Flow Apps, and providing anonymous and aggregated reporting for internal and external clients.

Confidentiality and Security

Personal information will be stored on secured cloud servers operated by professional third-party service providers and, personal information may thus be stored and processed in Hong Kong and other countries depending on the operating locations of the servers provided by third-party service providers. Flow limits access to personal information about you to our employees on a need-to-know basis, who we reasonably believe need to come into contact with that information to provide products or services to you and/or in order to carry out their work for us. We also take reasonable measures to protect your personal information in an effort to prevent loss, misuse, and unauthorised access, disclosure, alteration, and destruction. To assist with the protection of personal information, you shall keep your password confidential and not disclose it to any other person. You are responsible for all uses of the Flow Apps by any person using your password. Please contact us immediately if you believe your password has been misused.

What Personal Information Do We Share with Third Parties?

Flow does not rent, sell, or share personal information about you with other people or non-affiliated companies except for providing products or services you have requested, when we have your permission, or under the following circumstances:

(i) We provide the information to our clients in relation to your bookings for sole purposes of check-in and verification, and trusted partners, suppliers and authorised representatives who work on behalf of or with Flow in connection with the operation of the Flow Apps. However, these companies do not have any independent right to share this information, except to the extent required by applicable law.

(ii) When we believe it is necessary to share information in order to investigate, prevent, or take action regarding illegal activities, suspected fraud, situations involving potential threats to the physical safety of any person, violations of Flow’s Terms of Use, or as otherwise required by law.

(iii) We transfer personal information about you if Flow is acquired by or merged with another company. In this event, Flow will notify you before personal information about you is transferred and becomes subject to a different privacy policy.

(iv) Your account profile is disclosed in different levels according to your account’s privacy settings, and your personal information is shared by you in certain parts of the Flow Apps such as user photo submission, user review columns, comments and Q&A sections.

(v) We pass your personal information topayment gateway providers to process credit card and mobile wallet payments.

(vi) We may transfer your personal information to social media platform providers, marketing and digital agencies to help us to deliver advertisingand marketingcampaigns, to analyse their effectiveness, and to manage your contact and questions.

Flow is not responsible for the actions of clients, trusted partners and suppliers, authorised representatives or other third parties, nor are we responsible for any additional information you provide directly to any other users or third parties. We encourage you to become familiar with third party privacy practices before disclosing information directly to any such third parties. Nothing herein restricts or limits our collection, use and sharing with third parties without your consent of aggregated or anonymized information, which is data we collect about the use of the Flow Apps or about a group or category of services or users in relation to the Flow Apps, from which individual identities or other personal information has been removed.

Links to Other Websites

The Flow Apps may contain hyperlinks to websites operated by other third parties. This privacy policy does not apply to such linked websites and we do not possess control over such websites and are not responsible for their contents or privacy practices and policies of these websites.

Amendment to This Privacy Policy

Flow may amend this privacy policy from time to time at our sole discretion and you should regularly check this privacy policy for any amendments. If any such amendments would constitute material changes in the way we use your personal information, we will notify you by posting a prominent notice in the Flow Apps.

Your Data Protection Rights and Questions

You have the right to request access to, correction or deletion of information held by Flow about you. If you wish to access, correct or delete any part of your personal information or have any question or enquiry about this privacy policy, please contact us at info@flowtheroom.com

Miscellaneous

In case of conflict between the English and Vietnamese versions of this policy, the English version shall prevail. Headings in this policy are inserted for convenience only and shall not affect the interpretation or construction of this policy.