Trang web này hiện đang trong quá trình thử nghiệm, các trang đang được thử nghiệm và cải thiện, các chỗ nghỉ có thể chưa sẵn sàng để đặt phòng.

Tải xuống ứng dụng của chúng tôi

Ứng dụng Flow có sẵn để tải xuống trên Cửa hàng Google Play và App Stor

Tại sao phải đặt chỗ cả ngày, nếu bạn cần ở lại chỉ vài giờ?

Đặt chỗ và thanh toán trong ứng dụng với xác nhận ngay tứ. Không phải chờ đợi nhiều với thời gian lưu trú linh hoạt. Tiết kiệm tới 75% chỉ với ứng dụng Flow! "

Download QR
Google Play Google Play