Đặt theo giờ, thanh toán theo giờ!

Lên lịch Daycation ngay thôi!
Lên lịch Daycation ngay thôi!
Vị trí hiện tại

Vì sao chọn đặt phòng với Flow?

Thời gian linh hoạt

Thời gian linh hoạt

        Lưu trú theo giờ
      
Tiết kiệm đến 75%

Tiết kiệm đến 75%

        so với ở qua đêm
      
Thanh toán trực tiếp

Thanh toán trực tiếp

        tại khách sạn
      
Miễn phí hủy*

Miễn phí hủy*

        trước khi nhận phòng.
      
        (*) Áp dụng tùy khách sạn
      

Vì sao chọn đặt phòng với Flow?

Thời gian linh hoạt

Thời gian linh hoạt

      Lưu trú theo giờ
      
Tiết kiệm đến 75%

Tiết kiệm đến 75%

      so với ở qua đêm
      
Thanh toán trực tiếp

Thanh toán trực tiếp

      tại khách sạn
      
Miễn phí hủy*

Miễn phí hủy*

      trước khi nhận phòng.
      
      (*) Áp dụng tùy khách sạn
      

Truyền thông

vnMedia
congThuong
doanhNhanPlus
her
thiTruong365
pose
theSaigonTimes

2r1cl5phksggddln